Fotogrametria 2019-03-08T13:49:00+02:00

Specjaliści w nowoczesnych technikach pomiarowych

Inwentaryzacja fotograficzna z drona:

Czy potrzebujesz niezawodnej metody dokumentacji np. stanu technicznego elewacji budynku lub drogi dojazdowej przed rozpoczęciem inwestycji? Jeśli tak to polecamy inwentaryzację fotograficzną z drona. Usługa polega na wykonaniu serii zdjęć dzięki czemu otrzymujemy rzeczywiste zobrazowanie fotografowanego obiektu. Wysoka rozdzielczości i wysokie pokrycie zdjęć pozwala na śledzenie najmniejszych zmian przez cały okres inwestycji.

Wykonane zdjęcia mogą służyć także jako dowód w sprawie. Szczególnie w przypadku budynków znajdujących się w pobliżu budowy lub dróg dojazdowych do inwestycji.

W przypadku inwentaryzacji fotograficznej elewacji budynków zdjęcia dostarczone są razem z prezentacją multimedialną, dzięki której wystarczy kliknąć w wybrany fragment rysunku poglądowego, aby wyświetlić zdjęcie w tym obszarze.

Metoda fotogrametryczna pozwala na uzyskanie gęstej chmury punktów dzięki czemu obliczane objętości obarczone są mniejszym błędem (0.5-3%), niż w przypadku tradycyjnych metod geodezyjnych. Dane pozyskiwane są w sposób bezpieczny i nie wymagają wstrzymania prac. Dodatkowo proces pozyskiwania danych w terenie jest znacznie szybszy. Regularne naloty fotogrametryczne pozwolą monitorować zmiany terenowe powstałe podczas eksploatacji wyrobiska.

Metoda fotogrametryczna w połączeniu z standardowym pomiarem stanu zero zapewni świetne narzędzie do regularnej kontroli robót ziemnych na placu budowy.

Chmura punktów – podobna do tej pomierzonej za pomocą skanera laserowego, pozwala przedstawić skanowany obszar w trzech wymiarach. Stanowi świetną podkładkę do projektowania, a w odróżnieniu od map geodezyjnych nie występuje tutaj uproszczenie pomierzonych obiektów. Chmurę punktów można nakładać na trójwymiarowy model BIM, dzięki czemu zespół BIM może kontrolować postępy budowy oraz udoskonalać swój projekt. Chmurę można otworzyć w programie Revit i Navisworks.

Ortofotomapa – rzut ortogonalny skanowanego obszaru w 2D – wysokiej rozdzielczości „mapa google na żądanie” pozbawiona zniekształceń. Może być wydrukowana lub dokładnie wpasowana w program typu CAD.

Wpasowaną w układ współrzędnych ortofotomapę można przeglądać w programach typu CAD i nakładać na nią projekty. Umożliwia to kontrolę położenia elementów oraz ewentualnych odchyłek od projektów.

Na etapie projektu przydaje się do inwentaryzacji istniejących elementów naziemnych, planowania transportu oraz prac ziemnych, a także dokumentacji zdjęciowej „stanu zero”.

Na etapie realizacji ortofotomapa znajduje zastosowanie w monitorowaniu i zarządzaniu placem budowy oraz inwentaryzacji niedostępnych lub niebezpiecznych miejsc. Świetnie sprawdza się również podczas narad/koordynacji, gdyż w prosty i czytelny sposób pokazuje całą inwestycję. Zespół podwykonawców to specjaliści posiadający różny zakres wiedzy. Ortofotomapa w czytelny sposób pokazuje cały zakres inwestycji, dzięki czemu można uniknąć niejasności wynikających z braku umiejętności czytania mapy.

Model 3D – połączona chmura punktów siatką trójkątów z nałożoną teksturą – czyli skanowany obszar ukazany „jak w grze komputerowej”. Zwykle używany do wizualizacji skanowanego obszaru, umożliwiając jego przeglądanie z każdej perspektywy.

Numeryczny model pokrycia terenu – mapa w formie hipsometrycznej przedstawiająca ukształtowanie terenu.

Siatka numerycznego modelu terenu – Rzadka chmura punktów. Rozmiar oczka siatki do wyboru.

Mapa warstwicowa – mapa z warstwicami przedstawiająca ukształtowanie terenu. Interwał warstwic do wyboru. Przydatna do generowania powierzchni TIN oraz wizualizacji rzeźby terenu.

Sposób dostarczenia/wyświetlania materiałów fotogrametrycznych

Nazwa Format
Zdjęcia z nalotu .jpg
Chmura punktów .las .ply .xyz .laz .rcp/.rcs .e57
Model 3D .obj .fbx .ply .slpk
Ortofotomapa .tiff .ecw .DXF .pdf
Ortofotomapa/NMT/NMPT .tiff .ecw .DXF .pdf
Animacja chmury punktów/modelu 3D .mp4
Mapa warstwicowa .DXF .pdf .shp